𝓡𝓮𝓼𝓾𝓶𝓮


ᴘᴏʀᴛꜰᴏʟɪᴏ ↓

Branding


Print Design


Layout Design


Non-profit PRJ


Personal


Notes


ᴘʀᴇꜱꜱ ****→ ɪᴅᴇsɪɢɴ.ᴠɴ ****ʙᴇᴀᴜᴛʜɪᴋᴛᴀʟᴋ📮 ᴇᴍᴀɪʟ

📱 ᴘʜᴏɴᴇ


🗓 ʙᴏᴏᴋ ᴍᴇᴇᴛɪɴɢ


ɢᴜᴇsᴛ ʙᴏᴏᴋ


Xin chào, mình là Nhật Ánh, một Graphic Designer sinh sống & làm việc tại Hà Nội. Mình tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ hoạ tại trường Hanoi University of Industrial Fine Arts. Sản phẩm của mình tập trung vào các mảng: Branding, Editorial, Typography, Website, Packaging & Printing.

**Hiện tại mình đang làm việc với vai trò là một freelance designer và partner của 亭đῑnh, một design collective do mình lập ra vào tháng 3 năm 2021. Các vị trí trước đây mình từng làm như graphic designer tại CAAY Agency, art director & senior designer tại Kenh14.vn, product designer tại BraveBits.

Một số khách hàng mà mình đã từng làm việc cùng như: Tien Tien Music, Vũ., Ngọt, London College for Design & Fashion, Design Anthropology School, Whammy Bar, Viggos, 1900. Và một số dự án phi lợi nhuận mình đã từng thực hiện như 🔗 Loài Plastic, 🔗 Quốc Tự.**


ʟᴀᴛᴇꜱᴛ

ᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛs


ʀᴇᴄᴇɴᴛʟʏ

ɴᴏᴛᴇs

nhatanh.work

Powered by Fruition