Bao gồm những sản phẩm liên quan tới các thiết kế bìa đĩa, bao bì hoặc các phương pháp in ấn mở rộng như Risograph, Lenticular, v.v...


Nhatanh's Work


ᴄᴀᴛᴇɢᴏʀɪᴇs ↓

Branding


🔖 Print Design


Layout Design


Non-profit PRJ


Personal


Notes


ᴘʀᴏᴊᴇᴄᴛs© nhatanh.work

Thanks to Mr. AnhDP & Mr. N2Q for supporting me to customize this portfolio, and Ms. Trim for the illustration. Made with ✨ by Notion & Fruition

Powered by Fruition